︎︎︎
Dette er effekt


    ‘Dette er effekt er basert på en samling undersøkelser av forhold mellom det planlagte og det uplanlagte; Dette er effekt ser på ringvirkninger av industrialisering, av foredling, forvitring og etterligning, av det å ha – og gi – noe form. Dette er effekt drives av naturkrefter og arbeidskraft, omfavner illusjoner og verdsetter ekthet.’

Forestilling av Kjersti Alm Eriksen og Magdalene Solli
Lyd ved Mats Høstaker
Lys og fotografi ved August Fabritius Sanengen
Kunsthøgskolen i Oslo, 2019
Photographer: August Fabritius Sanengen


dette bildet er tatt av Stephen HuttonPhotographer: August Fabritius Sanengendette bildet er tatt av Kjersti Alm EriksenPhotographer: August Fabritius Sanengen


Photographer: Kjersti Alm Eriksen


︎︎︎ event: khio
︎︎︎ event: facebook