Performing in

    ‘I Badevika har det opna seg ei dør til ei parallell verd. I strandsona er det observert ukjende skapningar. Kvar kjem dei frå og kva vil dei oss? Alm Eriksen/Bendixen/Høstaker har grodd svømmehud, og er godt i gang med å kartlegge det nye artsmangfaldet i Dalsfjorden.
Framsyninga er eit stadsspesifikt verk som synast i to format: som framsyning og som opent laboratorium. Framsyninga finn stad i Badevika, der dei over ein periode har observert uvanleg maritim aktivitet. Laboratoriet deira ligg i den gamle skofabrikken, og er open på dagtid i festivalveka (opningstider kjem fortløpande under festivalen).’


Teaterfestivalen i Fjaler, 2019
︎︎︎ event:teaterfestivalenifjaler

Credits: Av og med: Kjersti Alm Eriksen, Helle Bendixen og Fredrik Høstaker. Musikk: Mats Høstaker. Utøvarar: Magdalene Solli og Aksel Octavius Norreen Hauklien. Støtta av: Kulturrådet og Fond for frilanser. Co-produsent: Teaterfestivalen i Fjaler. Støtte til forprosjekt: Kunsthøgskolen i Oslo

PRESS:
︎︎︎ detumuligeprosjektet

︎︎︎


Gjenstand for
av Alm/Bendixen/Høstaker
Photographer: David Zadig. Frå fremsyninga.


Photographer: David Zadig. Frå laboraoriet til Alm Eriksen/Bendixen/Høstaker på Dale Skofabrikk.