︎︎︎


dølge


Dølge: skjule, holde hemmelig. Dansk lånord, beslektet med norrønt dylja og norsk dvele

Danseverk av Magdalene Solli og Kjersti Alm Eriksen. Lyd ved Simon Daniel Tegnander Wenzel. Graduation piece @ Kunsthøgskolen i Oslo 2019. This work forms the basis for an expanded performance in Oslo 2022.


Performance. Photographer: August Fabritius Sanengen
Process. Photographer: Stephen Hutton