︎︎︎


dølge


‘Dølge: skjule, holde hemmelig. Dansk lånord, beslektet med norrønt dylja og norsk dvele’

Danseverk av Magdalene Solli og Kjersti Alm Eriksen
Lyd ved Simon Daniel Tegnander Wenzel
Kunsthøgskolen i Oslo 2019


Performance. Photographer: August Fabritius Sanengen
Process. Photographer: Stephen Hutton


Photographer: Kjersti Alm Eriksen